logo prehis.cz Cestování okres Cheb Horní Luby krucifix rozhledna U Strejců

Horní Luby - Lubská lípa

Informace

Navštíveno: 8. 6. 2019

Historie: Lubská lípa, starobylý památný strom s druhovým označením lípa malolistá (Tilia cordata), je skvostem přírody, který se pyšní mohutným a nízkým kmenem, starou sekundární korunou a mnoha kosterními větvemi. Tento strom, který se nachází na konci Horních Lubů, nedaleko budovy bývalé školy, je pravděpodobně nejstarší lípou v Chebsku.

Přestože na informační tabuli není o této památné lípě žádná zmínka, její význam nelze přehlédnout. S výškou 20 metrů a obvodem kmene měřícím 778 cm dle měření z roku 1998, je tato lípa impozantním zjevem. Její odhadované stáří je 400 let, což svědčí o její dlouhé a bohaté historii.

Od roku 1985 je tato lípa chráněna jako strom významný stářím a vzrůstem. Je to tichý svědek času, který přežil generace a pokračuje v růstu a poskytování stínu a útočiště pro mnoho druhů života.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubsk%C3%A1_l%C3%ADpa

Dojmy: Nádherná mohutná majestátní lípa, která se nachází v centru současné vsi.

Mapa

Fotografie

Lubská lípa v Horních Lubech
Lubská lípa v Horních Lubech
Lubská lípa v Horních Lubech
Lubská lípa v Horních Lubech
Lubská lípa v Horních Lubech
×