logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hartoušov Heřmanov

Hazlov

Informace

Městský erb:

800px-HazlovCoA

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Hazlov, známý také jako Haslau v němčině, je malebná obec, která se rozkládá asi 12 km severozápadně od Chebu. Tato obec má bohatou historii, která sahá až do roku 1224, kdy se poprvé objevuje v historických pramenech. Jméno Bedřicha z Hazlova, který pravděpodobně založil místní hrad, je spojeno s tímto prvním záznamem.

V polovině 19. století, kdy byla zrušena patrimoniální správa, se Hazlov stal samostatnou obcí a tuto pozici si udržel až do dnešních dnů. V roce 1930 dosáhla obec svého vrcholu, kdy zde žilo 2 922 obyvatel. Avšak druhá světová válka a následný odsun německého obyvatelstva znamenaly velké změny pro Hazlov. Po těchto událostech byli do obce dosídleni obyvatelé z vnitrozemí, což vedlo k poklesu počtu obyvatel na 999 v roce 1947.

Podle nejnovějšího sčítání lidu z roku 2021 je v Hazlově nyní domovem 1 532 obyvatel. Další podrobnosti o historii této obce najdete u zámku Hazlov.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hazlov

Dojmy: Velká obec, nacházející se severozápadně od Chebu, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 63 v Hazlově
evangelický kostel v Hazlově
kaple v Hazlově
kaplička v Hazlově
kaplička v Hazlově
kostel Povýšení sv. Kříže v Hazlově
kostel sv. Jiří v Hazlově
pomník gymnasty dr. Antona Freye v Hazlově
pomník obětem 1. světové války v Hazlově
pomník obětem 2. světové války v Hazlově
smírčí kříž 0023 v Hazlově
smírčí kříž 0026 v Hazlově
smírčí kříž 0027 v Hazlově
zámecký pivovar Hazlov  v Hazlově
zámek Hazlov v Hazlově
zvonice v Hazlově