logo prehis.cz Cestování okres Cheb Hamrníky Hazlov

Hartoušov

Informace

Navštíveno: 30. 1. 2019

Historie: Hartoušov, známý také jako Hartessenreuth v němčině, je malebná vesnice, která se nachází asi 2 km severně od Nebanic. První zmínky o Hartoušovu pocházejí z roku 1281, kdy byl označován jako Hartussenrewt, ačkoli některé zdroje uvádějí rok 1251. Název Hartissenreuth se objevil až v roce 1491 a označení Hartessenreuth bylo používáno v letech 1847 až 1945.

Vesnice se nachází na křižovatce historické obchodní trasy z Chebu do Prahy a staré cesty z Chebu do Lubů. Během své existence vesnice často měnila majitele. V roce 1388 je jako jeden z prvních vlastníků hartoušovského panství zmiňován Cunrat z Grünu. V 15. století zde chebské klarisky získaly tři dvorce a později zde své majetky spravovali také chebští dominikáni a samotné město Cheb.

Když v roce 1850 vznikaly samosprávné obce, byl Hartoušov přičleněn k obci Nebanice, kam také docházely zdejší děti do školy. V Hartoušově dříve stávaly dvě kaple. První, pocházející ze 17. století, stála na návsi vedle dnes již neexistujícího stavení č.p. 1. Druhá byla postavena kolem roku 1800 u odbočky bývalé cesty do Chotíkova.

Od roku 1722 až do počátku 20. století patřil Hartoušov do nebanické farnosti. I po roce 1905, kdy byla ves přiřazena k farnímu kostelu v Milhostově, navštěvovali hartoušovští obyvatelé kostel v Nebanicích, které jsou blíže.

V roce 1911 byla v Hartoušově zřízena trafostanice, která byla napojena na vysokonapěťové vedení elektrárny v Aši. Z Hartoušova byl proud veden dále do Kynžvartu a zároveň jím bylo zásobeno i několik přilehlých vsí. Dům s trafostanicí patří dnes k několika málo dochovaným stavbám ve vsi. Ty ostatní společně s kapličkami nepřečkaly vyhnání svých majitelů na konci druhé světové války a následné socialistické hospodářství. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 30 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hartou%C5%A1ov

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 7 v Hartoušově
dům čp. 16 v Hartoušově
Hartoušovské mofety v Hartoušově