logo prehis.cz Cestování okres Cheb Františkovy lázně Hamrníky

Háje

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Vesnice Háje, která se rozkládá na jihu města Cheb, je jako skvost historie ukrytý v čase. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1297, kdy ji drželi bratři Nothaftové z Vildštejna. O rok později se majitelem stal Konrád z Háje, který zahájil novou éru v historii vesnice.

V roce 1446 se vesnice dostala do rukou rodiny Paulsdorferů a poté rodiny Schmiedlů ze Seeberku. V 15. století, kdy ves vlastnil rod Junckerů, zde vyrostl hrad, který se stal symbolem moci a vlivu. Bohužel, v roce 1462 byla vesnice i s hradem zničena vojskem krále Jiřího z Poděbrad.

Vesnice byla obnovena, ale v roce 1503 ji vypálil rytíř Kürzl. Po roce 1608 prodali Schmeidlové ves Mikuláši Gremlovi, který ji prodal chebským purkmistrům Pachelblům. Tato rodina vlastnila ves až do roku 1629, kdy byla nucena emigrovat kvůli svému náboženskému vyznání.

Poté ves získal rod Moserů, který ji držel do roku 1640. Pak ji získal rytíř Arnošt Ottowald, který se účastnil obrany města Cheb v roce 1647. Během této obrany byl jeho hrad a ves zničeny. Za tyto škody nezískal od císaře přiměřenou odměnu a tak přešel na stranu švédského vojska, kde prozradil, jak dobýt Malou Stranu v Praze. Za to byl císařem odsouzen k propadnutí majetku, který ale mohl prodat městu Cheb.

Hrad již nebyl nikdy obnoven a v roce 1785 a 1845 je zmiňován jako zřícenina. Nakonec však hrad beze zbytku zanikl na neznámém místě. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Háje staly samostatnou obcí, kterou byly až do roku 1976, kdy se staly součástí města Cheb. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 1151 obyvatel.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1je_(Cheb)

Dojmy: Poměrně velká vesnice, nacházející se jižně od Chebu, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 22 v Hájích
kaple v Hájích
pomník Josefa Ludase v Hájích
pomník obětem Železné opony v Hájích
smírčí kříž 0035 v Hájích