logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dlouhé Mosty Dolní Částkov

Dolnice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Dolnice, známá také jako Dölnitz v němčině, je vesnice s bohatou historií. Poprvé se objevuje v listině řezenského biskupa Konráda z roku 1310. Tvrz, která zde stála, pravděpodobně postavil chebský měšťan Jan Hüller, který je jako její majitel uváděn v roce 1356.

V letech 1360 až 1382 byla tvrz v držení chebských měšťanů Döllingerových. V roce 1435 ji převzal Jan Reich. Od jeho potomků získali Dolnici Dollnitzerové, kteří se museli bránit pokusům Streitbergerových o násilné převzetí Dolnice. Chebští se stěžovali u krále Ladislava, který jim dal za pravdu. Dolnice tak zůstala v držení Dollnitzerů až do roku 1530.

V roce 1540 Dolnici koupil chebský purkmistr Wemdl a jeho rod ji držel až do roku 1754. J. G. Sommer uvádí, že tvrz byla zničena v roce 1526, ale tento údaj není podrobněji doložen. Jiné zprávy o jejím zániku neexistují.

V roce 1743, kdy francouzští vojáci okupovali nedaleké město Cheb, sehrála Dolnice svou roli. Francouzi několikrát provedli výpady na tuto ves, aby zde ukořistili zásoby, ale vždy byli odraženi Uherskými královskými husary.

Dolnice byla po celou dobu pod správou města Cheb, a to až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se stala součástí města Cheb. V roce 1980 zanikla a stala se tak jen osadou s pomístním názvem Dolnice.

V roce 1930 zde žilo celkem 64 obyvatel, ale po odsunu původního obyvatelstva a dosídlení se ves v podstatě vylidnila. Poslední údaj o počtu obyvatel pochází z roku 1961, kdy zde žilo 29 obyvatel.

Zdroj: hrady, zámaky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/iii-pocet-obyvatel-a-domu-podle-kraju-okresu-obci-a-casti-obci-v-letech-1869-2011_2015

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se severovýchodně od Chebu, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 2 v Dolnici