logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolnice

Dolnice - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V Dolnici se nachází poplužní dvůr, který byl pravděpodobně postaven v barokním slohu. Jeho existence je doložena již v první polovině 18. století, jak dokládá mapa z I. vojenského mapování z let 1764 – 1768, ale jeho historie může být ještě starší.

Dvůr byl původně postaven jako uzavřený komplex a sloužil jako zdroj zemědělských produktů pro měšťany z Chebu, kteří si jej pronajímali. V průběhu 19. století byla k dvoru přistavěna výklenková kaplička a dvůr prošel klasicistní přestavbou.

Po skončení 2. světové války přešel dvůr pravděpodobně do vlastnictví místního JZD a začalo období jeho chátrání. V roce 2021 byla kaplička v dezolátním stavu a zbývaly z ní jen její relikty vystupující z hospodářské stavby.

Nicméně, dvůr nebyl opuštěn svému osudu. Začal být postupně restaurován a pokračuje tak ve svém původním poslání - zemědělství. Tento dvůr tak představuje příklad historie, která se prolíná s přítomností a pokračuje dál do budoucnosti.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/lokedofoka

Dojmy: Krásný dvůr, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografie.

Mapa

Fotografie

dům čp. 2 v Dolnici
dům čp. 2 v Dolnici
dům čp. 2 v Dolnici
×