logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dlouhé Mosty

Dlouhé Mosty - Sýpka

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebné vesnici Dlouhé Mosty stojí hospodářská budova, která je svědkem času a historie. Tato budova byla postavena v průběhu 19. století nebo na počátku 20. století jako součást staršího zemědělského dvora. Tento dvůr byl původně postaven jako hrázděný areál v Chebském lidovém slohu.

Avšak, osud této vesnice byl značně ovlivněn událostmi po konci 2. světové války. Většina vesnice byla srovnána se zemí, což se dotklo i tohoto dvora. Z celého dvora zůstala zachována pouze tato hospodářská budova.

Budova, která kdysi pulsovala životem, postupně chátrala a v roce 2021 se nachází v havarijním stavu. I přes svůj nezajímavý vzhled, tato budova má svou unikátnost. Je jedním z mála pozůstatků původní zástavby vesnice Dlouhé Mosty, která je nyní plná moderní zástavby a značně přestavěných původních usedlostí. Tato budova je tedy tichým svědkem minulosti, který stojí uprostřed moderního světa.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/mojevamare

Dojmy: Velmi sešlá stavba, která je připomínkou původní zástavby. Bohužel jsem ji nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

sýpka v Dlouhých Mostech
×