logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Lipina dům čp. 1 dům čp. 13

Dolní Lipina - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost, postavená v charakteristickém Chebském lidovém slohu, je skvostem architektury. Její vznik lze datovat nejpozději do první poloviny 19. století, jak dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843, ale její historie může sahat ještě dále do minulosti.

V roce 1935 prošla obytná stavba této usedlosti velkou přestavbou, která jí vtiskla její současný vzhled. Nejzajímavějším prvkem této usedlosti je hrázděná stodola při silnici. Tato stodola má roubený věnec krytý sedlovou střechou a je zdobena bohatě ornamentovaným hrázděným štítem, což dodává celé usedlosti jedinečný vzhled.

Dojmy: Krásná vesnická usedlost, která poukazuje na původní vzhled zdejší zástavby.

Mapa

Fotografie

dům čp. 2 v Dolní Lipině
dům čp. 2 v Dolní Lipině
dům čp. 2 v Dolní Lipině
×