logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Lipina dům čp. 2

Dolní Lipina - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost, postavená v charakteristickém Chebském lidovém slohu, je skvostem architektury. Její vznik lze datovat nejpozději do první poloviny 19. století, jak dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843, ale její historie může sahat ještě dále do minulosti.

Původně byla usedlost postavena jako uzavřený zemědělský dvůr, skládající se z obytného stavení a hospodářských budov. Avšak v průběhu druhé poloviny 20. století byla polovina dvora zbourána, a tak se do dnešních dnů zachovalo pouze zděné obytné stavení a budova stodoly.

Budova stodoly je nejzajímavějším prvkem této usedlosti. Jedná se o přízemní stavbu, kde přízemí je kryté bedněním a na něj navazuje roubený věnec krytý sedlovou střechou. Tento prvek je zdoben bohatě ornamentovaným hrázděným štítem, což dodává celé usedlosti jedinečný vzhled.

Dojmy: Bohužel jsem o této usedlosti nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1 v Dolní Lipině
dům čp. 1 v Dolní Lipině
dům čp. 1 v Dolní Lipině
dům čp. 1 v Dolní Lipině
×