logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb evangolický kostel Pokoje Gablerův dům

Cheb - Františkánský klášter

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: V první polovině 13. století založili Hecht z Podhradu a Honnigar ze Seeberku klášter, který se stal symbolem architektonické velkoleposti. Klášter a kostel byly postaveny v románském slohu a v roce 1247 zde bydlel bratr Eberhad, první kvardián Chebské minoritské komunity. Přesné datum dokončení kláštera není známo, ale v roce 1256 zde pobýval Řezenský biskup, což naznačuje, že klášter byl již v té době dokončen.

Nicméně v roce 1270 přišla tragédie. Klášter i kostel byly pohlceny plameny. Následovala rozsáhlá gotická obnova, která vyvrcholila vysvěcením kostela biskupem Heinrichem 30. ledna 1285 za přítomnosti mnoha hodnostářů a římského krále Rudolfa I. Habsburského. O několik dní později, 3. února 1285, se zde český král Václav II. oženil s dcerou Rudolfa I., Gutou.

Během této doby získal kostel Nanebevzetí Panny Marie svůj současný vzhled a stal se jedním z prvních halových kostelů v Čechách. Zbytek kláštera byl obnoven na počátku 14. století a jako poslední byla dokončena 60 metrů vysoká kostelní věž v roce 1330.

V roce 1456 byl klášter předán do užívání řádu Františkánů na příkaz papeže Pia II. Během 15. století byla pozdně gotická křížová chodba vyzdobena freskami s rostlinnými ornamenty. Avšak s nástupem luteránské reformace v 16. století začala krize kláštera, který řád opustil v roce 1555.

Klášter zůstal prázdný až do roku 1607. Poté prošla část traktu v první třetině 17. století renesanční přestavbou a během tohoto století prodělal klášter výrazné barokní úpravy. V 19. století byl kostel vybaven novým inventářem.

Bohužel, v roce 1951 byl zdejší řád vyhnán a klášter začal rychle chátrat. Vnitřní zařízení bylo postupně rozkradeno nebo zničeno. Nakonec byl v roce 1991 celý areál navrácen církvi a postupem času se stal majetkem města Cheb. Klášter, který kdysi byl symbolem náboženské oddanosti a architektonické krásy, tak prošel mnoha proměnami a překonával mnoho výzev. Dnes stojí jako památka na bohatou historii a ducha odolnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/kostel-a-klaster-frantiskanu

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD_Panny_Marie_(Cheb)

Zdroj: http://www.hrad-cheb.cz/cz/kostel-zvestovani-panny-marie-cheb

Dojmy: Nádherný areál kláštera, jehož dominantou je kostel Zvěstování Panny Marie.

Mapa

Fotografie

Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
Františkánský klášter v Chebu
×