logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Františkánský klášter Herglotzova vila

Cheb - Gablerův dům

Informace

Navštíveno: 7. 12. 2016

Historie: Původně se na místě tohoto domu nacházela středověká gotická zástavba, která byla nakonec někdy v průběhu 14. století sloučena v tento rozsáhlý patricijský měšťanský dům. Z gotické podoby se zachovaly nejen sedlové gotické portály z 15. století, ale také fragmenty gotických fresek z let 1480 – 1490. První písemná zmínka o tomto domě pochází z roku 1516, kdy jej vlastnil purkmistr Michael Brunner. Jeho rodina pak tento dům vlastnila až do roku 1624, kdy jej dne 17. března přenechala Johannu Christophovi Thannerovi. Po jeho rodině v roce 1657 získali tento dům Jezuité, kteří jej chteli se sousedními domy přestavět na kolej. K této přestavbě ale nedošlo a již dne 1. září 1696 prodali tento dům Georgu Antonu Scholzovi. Právě když tento dům vlastnila tato rodina prošel dům náročnou pozdně barokní přestavbou, která dala tomuto domu jeho současnou podobu. Již v roce 1773 se pak tento dům dočkal rokokové přestavby, která dala domu jeho současnou bohatě zdobenou fasádu. Na konci 18. století po rodině Scholzově se pak tento dům stal majetkem magistrátního rady Antona Gablera, který zde měl velmi rozsáhlou sbírku hudebnin a knihovnu, a tak se tento dům stal kulturním salonem města. Bohužel posledních úprav, kterých se dům dočkal v roce 1950 zničili jeden gotický unikát, a to ten že byly rozebrány do té doby zachované vnitřní hrázděné zdi a dřevěná sedlová pažení. V této podobě se pak tento dům zachoval do současnosti.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-gabler

Dojmy: Nádherný dům, který je jednou z dominant tohoto náměstí.

Mapa

Fotografie

Gablerův dům v Chebu
×