logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Hrad Cheb hřbitov Cheb

Cheb - hrob vojáků Rudé armády

Informace

Navštíveno: 25. 3. 2019

Historie: V okolí Chebu se v průběhu 2. světové války nacházeli zajatecké tábory, kde se nacházeli zajatci ze Sovětského svazu a Rudé armády. Jeden z těchto táborů se nacházel v místě dnes nazvaném Zlatý vrch. V roce 1945 se v tomto táboře ale objevil Tyfus, a tak byli nemocní přemístěni do stodoly jednoho opuštěného statku, který se nacházel nedaleko současného pomníku. Následně byla jejich těla pohřbena v hromadném hrobě, pro který byl využit kráter po bombovém kráteru. Následně dne 15. srpna 1945 byl tento hrob objeven, jelikož byl zakryt jen tenkou vrstvou jílu, tak z tohoto hrobu vyčuhovali ostatky mrtvých. Následně došlo k exhumaci tohoto společného hrobu a bylo zde nalezeno 29 mrtvých mužů. Z důvodu obavy z nákazy ale byla těla ihned vrácena do kráteru a místo bylo oploceno, aby někdo nevynesl nákazu z tohoto hrobu. V listopadu 1948 byl na tomto místě vztyčen místními komunisty dřevěný kříž s červenou hvězdou, na kterém byl nápis: „Zde odpočívá 29 Sovětských vojínů, kteří se stali v těchto místech obětí nacismu. Budiž vám bratrská země lehkou.“ Nakonec bylo dne 8. května 1960 na místě tohoto hrobu odhalen předsedou městského Národního Výboru B. Krůtou a zástupců Chebských podniků slavnostně odhalen současný pomník, který se zde nachází do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Jednoduchý pomník, který upozorňuje na tento hromadný hrob.

Mapa

Fotografie

hrob vojáků Rudé armády v Chebu
hrob vojáků Rudé armády v Chebu
hrob vojáků Rudé armády v Chebu
×