logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb Herglotzova vila Hrad Cheb

Cheb - Hornigův dům

Informace

Navštíveno: 14. 1. 2019

Historie: Tento dům, který se na první pohled může zdát obyčejný, je ve skutečnosti velmi starý. První známou majitelkou byla vdova po Jobstu Puchnerovi. Už v té době to pravděpodobně byla renesanční stavba, jejíž jádro je dodnes zachováno.

V roce 1522 přešel dům do vlastnictví Niklase Steinhäusera, který jej získal od rodiny Puchnerových. Steinhäuserové vlastnili dům až do roku 1568, kdy jej získal Christoph Löw od Georga Steinhäusera. Löw byl majitelem domu až do roku 1597, kdy jej získal Lorenz Friessl.

V roce 1618 je v tomto domě uveden Dr. Mathes Hornik, luteránský věřící. Tento muž v roce 1614 napsal lékařskou zprávu o zdejších léčebných pramenech na území dnešních Františkových lázní a v roce 1617 zmiňuje v těchto lázních Františkův pramen, tehdy nazývaný Slatinný pramen.

Bohužel byl tento muž v březnu roku 1629 za zostuzení magistrátu uvězněn a následně vykázán z města. Následně emigroval do Německa, kde se usadil v Norimberku. Dne 13. února 1634 zakoupil tento dům městský písař Clemens Holdorff.

Dům pak přešel dne 23. února 1645 do vlastnictví Georga Otta von Ottengrün, jehož rod tento dům držel až do dne 1. dubna 1658, kdy jej přepsal na Christopha Wernera. Dalším majitelem byl v roce 1666 Franz Ignaz Reichenauer, jehož rod držel dům až do roku 1722, kdy jej zdědila Katharina Rupprecht rozená Reichenauer. Tímto se dům dostal do vlastnictví rodu Rupprechtů.

Původní renesanční dům byl v průběhu 2. poloviny 19. století přestaven podle plánů Adama Haberüttela ve slohu romantizující neogotiky. Tímto krokem získal dům v podstatě svůj současný vzhled. Jedná se o dvoupatrovou zděnou stavbu na nepravidelném půdorysu, která je krytá sedlovou střechou se třemi vikýři.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-hornig

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14488202

Dojmy: Nádherný neogotický dům, který se nachází na okraji zdejšího náměstí.

Mapa

Fotografie

Hornigův dům v Chebu
Hornigův dům v Chebu
Hornigův dům v Chebu
Hornigův dům v Chebu
×