logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cheb dům u Černého Medvěda dům U Zlatého Slunce

Cheb - dům u Dvou Arcivévodů

Informace

Navštíveno: 7. 12. 2016

Historie: Kdy přesně byl tento dům vystavěn je pro mě neznámé. Jisté je že byl vystavěn v gotickém slohu a první písemná zmínka o tomto dome pochází z roku 1390, kdy jej vlastnil Heinrich Schreiber, po tomto muži dům vlastnila od roku 1393 rodina Püchelbergerova, po které následovala v roce1411 rodina Ruduschova, po které následovala v roce 1519 rodina Reichenauerova. Zajímavá historie pak nastává, když získala tento dům v roce 1529 rodina Ruprechtova, kdy majitel této budovy mladý Jobst Ruprecht získal v roce 1531 oprávnění zde provozovat hostinec. Tento hostinec v té době nazvaný U červeného koníčka pak zde vydržel až do současnosti a díky tomu je to nejstarší bez přestávky funkční hostinec v Chebu. Již v roce 1547 zde bydlel Ferdinand I. před svou korunovací na Českého krále se svými dvěma syny arcivévody Maxmiliánem II. a Ferdinandem. V roce 1655 získal tento hostinec Christoph Neber, po kterém v roce 1666 jej získal Hans Georg Hammer. Jeho rodina pak vlastnila tento hostinec do roku 1695, kdy jej získal Balthasar Winkler, po kterém v roce 1754 jej získal Simon Stingl, po kterém jej získal v roce 1802 Karl a Margaretha Höcknerovi. Někdy v průběhu 2. poloviny 18. století pak tento hostinec prodělal barokní úpravy, které dali tomuto domu jeho současný vzhled. V roce 1803 v tomto domě bydleli arcivévodové Johann a Ludwig, od kterých získal povolení tento hostinec přejmenovat na současné jméno U Dvou Arcivévodů a již v roce 1804 přibyla na dům plastika připomínající návštěvu v tomto hostinci. V roce 1810 tento hostinec získala Georg a Josepha Lettau, po kterých získal hostinec v roce 1816 Adam Schug, jehož rodina vlastnila tento hostinec až do roku 1926, kdy byl prodán manželům Hansi a Evě Ullerspergerovým. Do dnešních dnů se pak tento dům zachoval ve své původní podobě a je tak krásným příkladem zdejší zástavby.

Zdroj: http://encyklopedie.cheb.cz/cz/encyklopedie/dum-u-dvou-arcivevodu

Dojmy: Krásný hostinec, který funguje velmi dlouhou dobu.

Mapa

Fotografie

dům u Dvou Arcivévodů v Chebu
dům u Dvou Arcivévodů v Chebu
×