logo prehis.cz Cestování okres Cheb Babice dům čp. 14

Babice - dům čp. 1

Informace

Navštíveno: nenavštíveno

Historie: V malebné vesničce Babice se nachází usedlost, která je svědkem dlouhé historie. Její existence je doložena již v první polovině 19. století, kdy byla zaznamenána na katastrální mapě z let 1824 – 1843. Tato usedlost mohla být postavena ještě dříve, což z ní činí skutečný historický poklad.

V době svého prvního zaznamenání byla usedlost dřevěná stavba. To naznačuje, že mohla být hrázděná nebo částečně hrázděná, což byly typické stavební techniky pro toto období.

Přelom 19. a 20. století přinesl usedlosti zásadní proměnu. Byla přestavěna v Tepelském lidovém slohu, který jí dodal její současnou podobu. Dnes je tato patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou, což je typické pro tento architektonický styl.

Tato usedlost je tedy živým důkazem proměn, kterými prošla vesnice Babice během posledních dvou století. Její přítomnost připomíná historii a tradice tohoto místa.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/bajahomadu

Dojmy: Zajímavé stavení, které jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 1 v Babicích
×