logo prehis.cz Cestování okres Cheb Beranov

Babice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Babice, známá také jako Pobitz, je malebná vesnice ležící 4,5 km severozápadně od Teplé. Její založení je připisováno českému vladykovi Hroznatovi na přelomu 12. a 13. století, což naznačuje okrouhlá podoba vesnice a její český název. První písemná zmínka o Babicích pochází z 23. května 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil vesnici jako majetek kláštera v Teplé, který založil právě Hroznata.

Historie vesnice po tomto datu je nejasná, ale víme, že zůstala v majetku kláštera až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V Babicích byla postavena barokní kaple, která je zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843. Bohužel, po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války kaple přestala být udržována a byla zbořena. Stejný osud potkal i pomník obětem 1. světové války, který byl vytvořen ve 20. či 30. letech 20. století.

Po zrušení patrimoniální správy se Babice staly samostatnou obcí a svou samostatnost si udržely až do roku 1950, kdy se staly součástí obce Popovice. V roce 1961 se staly součástí obce Poutnov a v roce 1975 se staly součástí obce Teplá, kam spadají dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 16 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Babice_(Tepl%C3%A1)

Zdroj: http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=detail&id=12154&search_result_index=38&obec=&od=1700&okres=0&typ=1&znamka=600#obsah

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_babice,414

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 1 v Babicích
dům čp. 14 v Babicích
rašeliniště Babice-Číhaná v Babicích
sousoší Korunování Panny Marie v Babicích