logo prehis.cz Cestování okres Cheb Benešův palouček dům čp. 14/1

Aš - Bismarckova rozhledna

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Hainberg, známý místními obyvateli Aše jako “Domovský kopec”, je významným vrcholem s nadmořskou výškou 752 metrů. Tento kdysi šedý a kamenitý vrchol byl v roce 1861 prodán městu hrabětem Karlem Maxem Zedtwitzem za 6000 zlatých.

Vrchol Háje prošel v průběhu let proměnou. Na začátku 60. let 19. století se jeho ozelenění ujal fabrikant Georg Unger, který zde založil první “Hainberggarten”, neboli zahradu. Postupem času se vrchol stával čím dál tím více lesnatým, což bylo zčásti díky tradici vysazování jedle na památku výročí úmrtí významných obyvatel Aše.

V roce 1878 byla založena Ašská sekce Německého a rakouského alpského spolku. S tím se postupem času objevilo přání mít v domovské vrchovině vlastní turistickou základnu. To vedlo k rozhodnutí valné hromady v roce 1883 o stavbě turistické chaty na vrcholu Hainbergu/Háje.

Turistická chata na vrcholu Hainbergu/Háje byla slavnostně otevřena v roce 1884, přičemž celkové náklady na její výstavbu dosáhly 4 149 zlatých. Tato chata, postavená v hrázděném slohu, se stala centrem oslav 2. srpna 1884, kdy se zde sešli zástupci městského úřadu, spolků a mnoho místních občanů.

Následovala výstavba okružních turistických tras, jako jsou Asch-Hengstenberg, Hainberghaus – Grün a Hainberghaus – Neuberg, což z Háje učinilo oblíbené místo pro turistiku a volný čas.

První plány na postavení rozhledny se objevily již v roce 1874 a byl založen speciální fond pro tento účel. Přesto se během následujících dvaceti let nepodařilo získat dostatečné finanční prostředky, a to i přes finanční podporu města Aše. Situace se však změnila v roce 1895 u příležitosti 80. narozenin prvního německého kancléře Otto von Bismarcka.

V roce 1898 byl založen Výbor pro výstavbu rozhledny, jehož předsedou byl starosta Emil Schindler. Výbor se skládal z členů různých spolků, včetně Německého a rakouského alpského spolku, Spolku pěstitelů a zkrašlovatelů a Svazu Němců v Čechách. Tato iniciativa ukázala silný komunitní duch a spolupráci mezi různými skupinami, které se spojily, aby dosáhly společného cíle.

Rozhledna na vrcholu Hainbergu/Háje, pojmenovaná po uctívaném německém kancléři jako Bismarckova věž, je výsledkem soutěže o architektonický návrh. Vítězným architektem byl Wilhelm Kreis, jehož návrh Bismarckova sloupu Götterdämmerung (Soumrak bohů) získal 1. cenu asociace německých studentů. Přestože byly jeho první dva návrhy zamítnuty, třetí návrh, který se od tradičního pojetí Bismarckových sloupů lišil, byl jednomyslně schválen. Tento návrh získal v roce 1901 na umělecké výstavě v Drážďanech zlatou medaili.

Stavba rozhledny byla zahájena v srpnu 1902 ašským stavebním mistrem Ernstem Hausnerem a stavbyvedoucím polírem Johannesem Hörerem z obce Steinpöhl/Kamenná. Základní kámen byl položen 18. října téhož roku a hrubá stavba byla dokončena v říjnu 1903. První návštěvníci si mohli rozhlednu prohlédnout a vystoupat nahoru 25. prosince po zaplacení 10 haléřů. Rozhledna byla slavnostně otevřena 19. června 1904. Náklady na stavbu činily 58 967 rakouských korun a spotřebovalo se 666 m³ žulových kvádrů, 65 000 cihel, 58 vagónů vápna a tři vagóny cementu.

Rozhledna Háj, je impozantní stavbou s výškou 34 metrů a čtvercovým půdorysem o rozměru 6,7 × 6,7 metrů. V roce 1913 byl u vedlejšího vchodu umístěn bronzový reliéf Bismarcka od Albrechta Gerolda st., který byl spolu s ostatními zmínkami o Bismarckovi odstraněn po roce 1945.

Původní jméno nesla rozhledna pouze do vzniku Československa roku 1918, pak musela být na příkaz úřadů přejmenována na „Rozhledna Háj”. V roce 1986 členové místní ČSOP opravili interiér a upravili zdejší okolí. V roce 2004 bylo ku příležitosti 100. výročí této rozhledny vykácen porost.

Bohužel v roce 2009 byla poničena sousední turistická chata požárem, kde se nacházel tou dobou hostinec. Rozhledna prošla v roce 2013 opravami a v roce 2014 byly u vchodu do rozhledny umístěny pamětní desky, které se v průběhu 2. poloviny 20. století ztratili. Samostatná chata pak měla plánovanou rekonstrukci, která měla proběhnout v letech 2019 – 2020.

Zdroj: http://rozhledny.webzdarma.cz/hajas.htm

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bismarckova_rozhledna_(H%C3%A1j)

Dojmy: Krásná rozhledna, která připomíná nějakou fantasy obranou věž.

Mapa

Fotografie

Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
Bismarckova rozhledna v Aši
×