logo prehis.cz Cestování okres Cheb kino kostel sv. Mikuláše

Aš - kostel Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Na místě, kde dnes stojí kostel Svaté Trojice, se kdysi tyčil dřevěný kostelík. Ten byl v roce 1370 nahrazen kamenným, gotickým kostelem zasvěceným svatému Ludvíku. Tento kostel však byl v 17. století zbourán a zůstala po něm pouze kamenná věž čtvercového tvaru. Regionální badatel Jaroslav Vít se domnívá, že věž byla původně součástí obranné tvrze.

V té době se díky Zedtwitzům na Ašsku začalo rozšiřovat evangelické náboženství. 1. května 1622 byla započata stavba nového pozdně renesančního evangelického kostela na základech původního kostela sv. Ludvíka. V roce 1682 byla věž vyvýšena o osmibokou část s cibulovitou kupolí. V letech 1747 - 1749 byl kostel zcela přestavěn v barokním stylu. Kapacita po přestavbě představovala 2500 míst k sezení, celkem však mohl kostel pojmout až 4000 lidí.

V roce 1911 zakoupil Gustav Geipel, ašský průmyslník a dobrodinec do kostela největší varhanní systém v tehdejší střední Evropě, který měl 4318 píšťal. V průběhu 1. světové války byly zdejší zvony zkonfiskovány na válečné účely a následně v roce 1921 byly vysvěceny nové zvony umístěné do tohoto kostela. V roce 1958 započala celková rekonstrukce kostela, včetně interiéru. O dva roky později, 19. ledna 1960, byl však kostel zničen při velkém požáru, který způsobil výbuch vysoušecích kamen. Požár byl podle svědků viděn až v pohraničních německých vesnicích. Největší památka Aše tak byla zničena.

Obvodové zdivo a zbytky věže stály ještě další desetiletí. Nejdříve byly strženy zdi kostela, které byly strženy v roce 1973. V roce 1987 byl zbytek kostela stržen, neboť tehdejší územní plán počítal v těchto místech s komunikací propojující ulice Hlavní a Studentská. Nikdy se tak nestalo, a zbytky kostela tak byly strženy zbytečně. V roce 2004 pak byly odhaleny základy tohoto kostela, které začali sloužit pak jako pomník tomuto kostelu. Původní vzhled kostela je zde pak ukázán dobovými fotografiemi a malbami, kde předposlední pochází z 19. století a poslední pochází ze 16. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-13237804

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(A%C5%A1)

Zdroj posledních dvou maleb: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(A%C5%A1)

Dojmy: Dříve nádherný kostel, ze kterého se dodnes zachovalo jen základové zdivo a několik náhrobních kamenů.

Mapa

Fotografie

kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
kostel Nejsvětější Trojice nacházející se v Aši
×