logo prehis.cz Cestování okres Cheb Vila Christiana Kirchhoffa zámek Aš

Aš - Vila Wilhelma Jägera

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebném městě Aš se tyčí solitérní vila, která je skvělým příkladem historizujícího a romantizujícího stylu lidových tradic. Tato vila je postavena na nepravidelném obdélném půdorysu a její architektura je fascinující.

Budova má mírně zvýšený suterén, dvě plnohodnotná nadzemní podlaží a obytné podkroví. Střecha je polovalbová a dodává budově jedinečný vzhled. Základní hmotu domu tvoří dvě křídla, která jsou na sebe kolmá. Západní křídlo, s obdélným půdorysem, je orientované štítově do přilehlé Horské ulice. K tomuto křídlu je na šířku připojeno křídlo východní, které má téměř čtvercový půdorys.

Uliční čára směrem do Horské ulice je doplněna o hmotu druhotně dostavěné dvoupodlažní dřevěné verandy. Její prosklená plocha dotváří pohledové působení uličního průčelí. Architektonický výraz budovy určuje především bohaté užití řezbářsky pojednaných prvků.

V roce 1894 navrhl tuto vilu pro Wilhelma Jägra ašský stavitel J. M. Köhler. Původní projekt počítal s realizací balkónů v patře uličního průčelí západního křídla a s umístěním krytého vstupu ve střední ose východního křídla. Tyto úpravy se buď nerealizovaly, nebo byly setřeny pozdějším stavebním vývojem.

Na přelomu století přešla vila na dalšího majitele, továrníka Adolfa Künzela. Ten nechal v roce 1909 zpracovat plány na její rozšíření. Projektem byla pověřena firma J.M. Köhler & Sohn, která byla autorem původního návrhu. Plán počítal s prodloužením západního křídla směrem na sever, do zahrady, o jednu okenní osu a s vytvořením nového centrálně umístěného rizalitu v západním průčelí.

Tato etapa se však z větší části nerealizovala a tak jediným pozůstatkem této etapy je vestavba dekorativně pojaté dřevěné verandy. Po první světové válce se rozšíření objektu tímto směrem odehrálo již jen v symbolické rovině, přístavbou prádelny.

Tato vila je skvělým příkladem historické architektury a její jedinečný design a detaily ji činí významnou součástí města Aš.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/vila-wilhelma-jaegera-11164255

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/fabezumuco

Dojmy: Nádherná vila, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

Vila Wilhelma Jägera v Aši
Vila Wilhelma Jägera v Aši
×