logo prehis.cz Cestování okres Cheb pomník J. W. Goetha pomník Theodora Körnera

Aš - pomník Gustava Geipela

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Gustav Geipel, měšťan a dobrodinec z Aše, byl známý svým velkorysým přispíváním do městské pokladny. Jeho rodina vlastnila několik textilních továren v Aši, což jim přineslo značné jmění. Geipel nejenže daroval městu velké množství peněz, ale také postavil mnoho domů, zakoupil pozemky a významně přispěl k výstavbě silniční infrastruktury v Aši.

Geipel zemřel v roce 1914, ale jeho památka zůstala živá. Dne 14. července 1924 byl v parku na Okružní ulici, který pro město zakoupil, postaven majestátní památník. Autorem tohoto památníku je Johannes Watzal z Teplic. Památník má tvar půlkruhové terasy, ke které vedou po obou stranách mírně točivá schodiště.

Na čele památníku byla původně umístěna deska s reliéfem Geipelova obličeje, která byla po druhé světové válce nahrazena deskou s nápisem "Sady prvního Máje v Aši". Nad touto deskou se nachází sochy sedící ženy a muže. Původně pod deskou byl německý nápis "Ich liebe meine Heimat" (Miluji svou vlast), který byl po roce 1945 odstraněn. Místo toho byly umístěny nápisy opěvující krásy Ašska.

Památník byl donedávna ve špatném stavu a kvůli své poloze v odlehlejší a méně obydlené části města byl častým cílem vandalů. Po roce 1945 byly všechny ulice v Aši přejmenovány a německé názvy byly nahrazeny českými. Dnes však jedna z nejfrekventovanějších ašských ulic nese jméno Gustava Geipela. Tato ulice byla na jeho památku přejmenována po pádu komunistického režimu v Československu.

V roce 2014 byl památník zrestaurován do původní podoby, včetně reliéfu Gustava Geipela s německým nápisem "Ich liebe meine Heimat" a desky s věnováním. Dne 13. července 2014 byl památník slavnostně znovu odhalen. Gustav Geipel tak zůstává významnou postavou v historii Aše, jehož odkaz je stále přítomen v městském prostoru.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C3%A1tn%C3%ADky_v_A%C5%A1i

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/hotufuraze

Dojmy: Velmi krásný pomník, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si půjčil jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

pomník Gustava Geipela v Aši
×