logo prehis.cz Cestování okres Cheb dům čp. 2211/24 nika s reliéfem Salva Guardia

Aš - dům čp. 2245/13

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebném městě Aš stojí nápadný čtyřpatrový dům, který je výsledkem práce stavebníků Adolfa a Marty Schmidtových. Tento dům byl navržen stavitelem Alfredem Schopfem z Aše a je inspirován německým expresionismem.

Jeho dominantním prvkem je nárožní půlkruhový arkýř, který je prolomen třemi okenními osami a zakončen odstupňovanou atikou, připomínající lodní můstek. Sokl domu je obložen cihlovým obkladem, což dodává budově robustní vzhled.

Fasáda domu je hladká s výjimkou prvního nadzemního podlaží, které je zdobeno dvojicí plochých přerušovaných říms umístěnými mezi horní třetinou oken. Další římsy lemují okenní otvory na arkýři. Omítka je tvrdá cementová, což dodává budově moderní vzhled.

Uliční fasáda je na levém průčelí prolomena čtyřmi a na pravém průčelí třemi okenními osami. Okenní výplně jsou jednoduché, trojdílné. Arkýř má tři okenní osy a okna jsou pouze dvoukřídlá. Ve čtvrtém patře domu jsou okenní otvory menších rozměrů, orientované horizontálně. V těchto otvorech jsou osazena dvoukřídlá okna.

Vstup do objektu je umístěn ve třetí ose zleva na levém průčelí. Nad vchodem je výrazná markýza tvořená rovným překladem. Vstup je zdůrazněn obkladem z cihlových pásků, který je dále rozčleněn vodorovnými vystupující pásy, které jsou vytvořeny z cihlových svisle kladených obkladaček. Vnější dveřní špaleta je výrazně zaoblena. V hlavním vstupu jsou osazeny původní masivní dřevěné dveře s vertikálním prosklením, které je umístěno v levé části dveří. Nad markýzou vstupu je umístěno menší kruhové okno, které je svisle členěno na dvě křídla.

Horní podlaží jsou oproti prvnímu nadzemnímu podlaží mírně předsazena. Poslední podlaží je odděleno masivní kordónovou římsou, což dodává budově výrazný vzhled. Tento dům je skvělým příkladem německého expresionismu a je důležitou součástí architektonického dědictví města Aš.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/bytovy-dum-11164336

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/coratebata

Dojmy: Nádherný dům, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 2245/13 v Aši
×