logo prehis.cz Cestování okres Cheb Benešův palouček

Aš - Barvírna Adler

Informace

Navštíveno: 29. 4. 2020

Historie: Barvířství má v tomto kraji dlouhou historii, která je spojena s hojností vody. Již v roce 1690 se zde barvilo Indigem a postupem času se barvířství rozrůstalo. V roce 1825 byla založena barvírna Adler, kterou založil Georg Adler. Tato barvírna patřila mezi největší v regionu a možná byla i největší.

V roce 1858 převzal továrnu Georgův syn Karl Adler, který barvírnu rozšířil o barvírnu vlny. V roce 1864 nechal přistavět parní kotel a v roce 1883 byl provoz opět rozšířen, tentokrát o úpravnu. V roce 1886 byla hlavní budova kompletně přestavěna a v roce 1891 byla tato přestavba dokončena.

V roce 1894 převzali firmu bratři Karl a Ernst Adlerovi, kteří v roce 1929 nechali továrnu rozšířit o barvírnu hedvábí. V roce 1945 byla ale rodina Adler odsunuta a firma zkonfiskována. V roce 1946 pak byla výroba definitivně zastavena.

Následně byla továrna využívána jako garáže a postupně chátrala. V roce 1985 byla celá továrna zbořena a zachován zůstal pouze dodnes stojící komín.

Zdroj: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/19733/1/Iveta%20Traznikova%20Assky%20textilni%20prumysl%20od%20dob%20Marie%20Terezie%20po%20soucasnost%202015.pdf

Dojmy: Zajímavý komín, který byl dříve součástí velké barvířské firmy.

Mapa

Fotografie

barvírna Adler nacházející se v Aši
barvírna Adler nacházející se v Aši
barvírna Adler nacházející se v Aši
×