Sokolov - zámek Sokolov

Informace

Navštíveno: 31. 10. 2015

Historie: Gotická vodní tvrz na místě dnešního Sokolova je připomínána již v dne 13. dubna 1279, kdy patřila rodu Nothaftů. Byla to obdélníková stavba obehnaná kruhovou obvodovou hradební zdí a vodním příkopem. Již tehdy ale rod Nothaftů používal přídomek de Walchenawe (ze sokolova). V roce 1339 prodal rod Nothaftů zdejší panství rodu Winklerů, u kterých byl majetek jen do roku 1366, kdy jej získala do správy česká koruna. V roce 1434 získal zdejší panství Kašpar Šlik, za podporu krále Zikmunda během husitských válek. Šlikové následně přestavěli tvrz na hrad obdélného půdorysu se čtyřmi nárožními věžemi. V průběhu 2. poloviny 16. století byl hrad upraven na renesanční zámek za vlády Volfa Šlika. Jan Albín Šlik se ale přidal ke stavovskému povstání, a tak byl dne 21. června 1621 popraven na staroměstském náměstí v Praze, a ještě v tom samém roku bylo panství Šlikům zabaveno.

Roku 1622 zakoupily Sokolovský zámek Nosticové, kteří byli významný rod oddaný Habsburkům. Sokolovský zámek plnil svou obranou funkci i během třicetileté válce. Skrz Sokolov tou dobou protáhla snad všechna možná vojska, od císařských po saská, bavorská či švédská vojska. Při návštěvě švédského vojska byl hrad v roce 1648 vypálen. Po konci třicetileté války jej nechal pro zničený stav Jan Hartvík Nostic v pozdně renesančních formách přestavět na pohodlný zámek. Přestavba probíhala v letech 1659 – 1663. V roce 1730 bylo upraveno okolí zámku na francouzsku zahradu s množstvím soch. V roce 1742 obsadily zámek Francouzi a následně v roce 1762 město a zámek vypálily Prusové. V letech 1800 – 1805 byl zámek důkladně opraven a přestavěn v klasicistním stylu Hrabětem Bedřichem Nostic – Rieneckem. V roce 1870 byli prováděny drobné úpravy, a následně v roce 1880 byli střechy věží nahrazeny střechami stanovými, které zde jsou dodnes. V průběhu 2. poloviny 19. století docházelo k postupnému zmenšování parku a obory okolo zámku. Z částí původního zámeckého parku se stal městský park. V průběhu 2. světové války byli v zámku vybudovány dva protiletadlové kryty. V roce 1945 na základě Benešových dekretů byl zámek rodu Nosticů zkonfiskován. V 50. letech sídlila v zámku československá armáda. V té době byla část inventáře zničena, část rozkradena a spálena část místní knihovny, a zničení celého zařízení kaple. V 60. letech 20. století započaly opravy zámku a byla sem umístěna okresní knihovna a muzeum Sokolova. V 70. letech 20. století byli prováděny opravy fasád a následně v roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské muzeum. V letech 1993 – 1994 proběhla obrovská oprava zámku, která respektovala klasicistní architektonický výraz této zajímavé stavby. Nad vstupem na nádvoří se nachází na bráně kamenný erb rodu Nosticů. Ve střeše jedné věže je pak zapíchnutý nůž tesák, o kterém koluje pověst, kterou jsem bohužel zapoměl.

Zdroj: http://www.sokolov.cz/mesto/pamatky/sokolovsky-zamek-26466

Dojmy: Velmi nádherná stavba, kde je velmi příjemné muzeum s mnoha unikáty jako například pohyblivý hornický betlém.

Mapa

a

Fotografie

×