Sokolov - bývalý areál Koníren a Myslivny

Informace

Navštíveno: 31. 10. 2015

Historie: K zámku patřil i areál správních budov, který se dochoval i do současnosti, ale u některých budov to již návštěvník ani nepozná. První takovou budovou je budova bývalých koníren postavená v 19. století. Budova však postupem času prošla mnoha přestavbami, a tak dnes připomíná konírny pouze tvarem. V dnešní době zde sídlí Městská Tržnice. Další budovou je budova myslivny, ta byla vybudována v 18. století a je to patrová barokní budova, která sloužila jako správa Nosticovských lesů. V dnešní době v ní sídlí ředitelství Muzea Sokolov, p. o. Karlovarského kraje. Poslední budovou je malý barokní domek s mansardovou střechou postavený v 18. století. Původně sloužil jako domov pro zahradníka, ale později zde bydleli vychovatelé dětí rodu Nosticů.

Zdroj: http://www.sokolov.cz/mesto/pamatky/byvaly-areal-myslivny--koniren-a-vrchnostenskych-kancelari-26469

Dojmy: Je zajímavé jak člověk dokáže využít staré budovy a přestavět je téměř k nepoznání.

Mapa

Fotografie

IMG_1452
IMG_1451
IMG_9719
IMG_9727
IMG_9721
IMG_9717
IMG_9715
IMG_9713
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain