Sokolov - kostel sv. Jakuba Většího

Informace

Navštíveno: 12. 9. 2015

Historie: Původně zde stával farní kostel již ve 13. století, v té době vypadal pravděpodobně velmi prostě, jelikož byl kostelem poddanským. V roce 1632 byl kostel zničen při vojích se saskými vojsky. Následně v letech 1632 – 1637 byl kostel obnoven renesančně. V letech 1671 – 1681 za vlády Jana Hartvíka Nostice byl kostel přestavěn v barokním slonu, a následně byl povýšen na kostel arciděkanský. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války započalo období chátrání kostela. V letech 1993 – 1994 pak proběhla jedna z mnoha velkých oprav tohoto kostela. Nyní je již kostel udržovaný. Uvnitř kostela je velmi cenná pískovcová křtitelnice z roku 1679. Hlavní oltář pak byl vytvořen v roce 1756. Další cenností v tomto kostele jsou chórové lavice, které pocházejí ze 4. čtvrtiny 17. století. Zde si dovolím citovat popis stavby:

„Chrám je raně barokní, jednolodní se zajímavým vnějškově oblým a uvnitř polygonálním presbytářem, s pravoúhlými přístavky po stranách a velkou předsunutou věží na západní straně. Věž je ve čtyřech patrech hranolová, členěná mezipatrovými římsami a dále polygonální (osmiboká).“

Zdroj: http://www.sokolov.cz/mesto/pamatky/farni-kostel-sv--jakuba-vetsiho-26484

Dojmy: Velmi zajímavý kostel, který je dominantou Staroměstského náměstí, s překrásným interiérem.

Mapa

Fotografie

IMG_1146
IMG_1145
IMG_1140
IMG_1139
IMG_1138
IMG_8182
IMG_8163
IMG_8125
IMG_8115
IMG_8113
„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich