Lobzy - zaniklá obec Paseka

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2015

Historie: Jméno této bývalé maličké vesničky bylo odvozeno z německého názvu Schwand, který do češtiny znamenal vymýcený les. První písemné zmínky o obci jsou až v roce 1454 ve správní matrice oblasti. Ve Šlikovském urbáři z roku 1525 je zaznamenáno, že v obci sídlilo 8 hospodářů se jmény Hanisch, Madell, Eckhard, Scheydler, tři Toschellové, Götz. Po bitvě na Bílé Hoře když rod Šliků přišel o svůj majetek, koupil obec roku 1625 rod Nosticů. Půda v této vesnici patřila mezi ty nejchudší ve zdejší oblasti, proto počet obyvatel se skoro neměnil. Aby se zdejší obyvatélé zde uživily, přivydělávali si pracemi v lesích či předením lnu. Po většinu své existence tato vesnička spadala pod obec Lobzy, kde byla jak škola, tak sem byla i přifařena. Po konci 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva, vznikl zde vojenský sektor, ve kterém těch několik málo přeživších obytných budov, bylo zničeno vojáky. I když vesnice dříve byla zakreslená na polích, nyní ji již pohltil hluboký les, kde vesnici připomíná akorát památný strom, který stál na návsi a několik základů budov a zbytky sklepů.

Zdroj: http://www.slavkovsky-les.cz/obce-slavkovskeho-lesa/paseka/

Dojmy: Malá zaniklá obec, kde jsou stále vidět známky její přítomnosti, jako například sklepy, památný strom a nebo ohraničení políček.

Mapa

a

Fotografie

×