Kynšperk nad Ohří - Fara

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Barokní fara stojí u náměstí, poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vedle fary se nachází soška Panny Marie, která byla vztyčená roku 1713, na popud donátorky Cathariny Barbary Pergler jejíž erb je umístěný na v podstavci sochy. Fary byla vybudována v 1. polovině 18. století. Následně v roce 1878 ji přestavěl kynšperský stavitel Kašpar Jäger v neogotickém stylu, ale budova i tak zůstala více barokní. Popis fary si zde dovolím citovat:

“Patrová budova na obdélníkovém půdoryse situovaná kolmo k západnímu průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie. Má sedlovou střechu krytou bobrovkami. Uliční průčelí má devět okenních os, v patře devět oken, v přízemí v prostřední ose místo okna vchod. Severní štítové průčelí v obou patrech členěn dvěma oken. osami. Ve spodní části štítového průčelí pásová bosáž s plastickými nárožními pilastry. Průběžná podokenní, profilovaná římsa mezi příz. a patrem. Mezi pravoúhelnými okny severního štítového průčelí je obdélný štukový rám a v něm znak řádu křížovníků s červ. hvězdou. Většina místností je plochostropých, v patře zachovány křížové, polopilířkovité klenby. Budova je podsklepena valeně klenutými prostorami ve třech subteréních úrovních, sklepy přesahují půdorys fary směrem ke kostelu. “

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=788451&sequence=5&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kyn%C5%A1perk+nad+Oh%C5%99%C3%AD&municipalityPart%5B0%5D=Kyn%C5%A1perk+nad+Oh%C5%99%C3%AD&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Jednoduchý objekt, u kterého jsem bohužel nenašel dobu vzniku.

Mapa

Fotografie

IMG_1289
IMG_1293
IMG_1291
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich