Krajková - kostel sv. Petra a Pavla

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Přesná doba vzniku není známa, stál zde již dříve, ale žádné prameny nic bližšího neprozrazují. První písemná zmínka o kostelu je z poloviny 14. století, kdy se roku 1350 o něm hovoří jako o farním. Původně pozdně gotický kostel byl renesančně obnovený. To prozrazuje datace 1583 na portálu v presbytáři. Starší věž z roku 1669 byla v letech 1710-1711 byla nahrazena novou barokní. Další významnější úpravy kostela jsou z roku 1721, následné byly provedeny v letech 1781-1782. Z důvodu havarijního stavu byla věž opětovně snesena roku 1789. Současné věže byly opraveny v letech 1859-1862 při pseudoslohové přestavbě kostela. V literatuře se někdy uvádí, že dokončení věže bylo provedeno až roku 1868. Současná sakristie byla postavena roku 1834. Nad ní se nachází oratoř, která tak nahradila sakristii, jež bývala v místech nejnovější věže. V roce 1977 byla obnovena opěrná zeď kostela se schodištěm ke kostelu. Poslední velká oprava kostela je z roku 1996. Otevření kostela po provedených opravách se zúčastnil i emeritní biskup František Radkovský.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Petra_a_Pavla_(Krajkov%C3%A1)

Dojmy: Velmi zajímavý kostelík, který je svým vzhledem pro mne docela netypycký.

Mapa

a

Fotografie

×