Krajková - památný strom klen u Krajkové

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Klen u Krajkové je památný strom solitérní, zdaleka viditelný javor klen (Acer pseudoplatanus), který roste v Krajkové na okraji pole u místní komunikace na jihovýchodě obecní zástavby. Obvod kmene měří 278 cm, hustě zavětvená pravidelná, paprsčitě větvená koruna stromu dosahuje do výšky 15 m (měření 2013). Za památný byl strom vyhlášen v roce 2014 jako strom s významným vzrůstem a habitem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klen_u_Krajkov%C3%A9

Dojmy: Krásně větvený a mohutný Klen. Jen škoda že jsem tam nebyl když je olystěný.

Mapa

a

Fotografie

×