Kostelní - kostel sv. Jiljí

Informace

Navštíveno: 6. 5. 2017

Historie: Kostel sv. Jiljí v obci Kostelní je původně středověký kostel, který má v severní části postavenou sakristii a v jižním průčelí je přistavěná věž uzavřená bání. Stavba je postavena z lomového zdiva, přičemž loď a presbitář má nároží z červeného pískovce, na něm je hladká bílá omítka. První zmínka o tomto území je dochovaná z roku 1158, v listině Řezenského biskupa Hartwiga. Roku 1348 od Waldssaského kláštera koupil toto území pán Rüdiger z Sparnecku, který hned rok nato, přesněji řečeno roku 1349, přísahal věrnost císaři Karlu IV., a ten mu potvrdil lenní právo v Koruně české.

Kostel sv. Jiljí pochází dozajista z doby před rokem 1158, jak pokazuje jméno obce. Samotná stavba je pak datována na přelom 12. a 13. století. V průběhu baroka byla přistavěna věž a sakristie. Na vnější straně kostela jsou ve zdi umístěné dvě repliky románských reliéfů, které nyní leží v muzeu v Sokolově. K těmto reliéfům se váže jedna pověst, kterou budu citovat na konci. Dále na jižní straně věže se nachází kámen, kde je vyryta dotace 1692. V roce 1740 se Kostelní stala samostatnou farností a začali pod ní spadat tyt obce: Kámen (Stein), Počátky (Ursprung), Valtéřov (Waltersgrün), Čirá (Lauterbach), Černá (Schwarzenbach), Mlýnská (Konstadt), Liboc (Frankenhammer). V roce 1805 byl kostel vyplněn francouzskými vojáky. Následně v roce 1913 zcela shořela fara a přilehlé hospodářské budovy, bohužel tento požár zničil veškeré kroniky a nejstarší matriky. Nová fara pochází proto z roku 1924. Teď přichází na řadu trochu toho mystična a zde cituji tu pověst:

“Co vlastně znázorňují reliéfy závisí na vaší fantazii. Realistická verze říká, že jde o připomínku událostí kdy se stavěl kostel nebo na horníky kutající rud v okolí. Další verze vysvětluje, že jde o ztvárnění pověsti o hradu na Vysokém kameni. K místu se ale váže tato pověst. V dávných dobách zde žili dva bratři. Mladší z nich zabloudil a druhý když ho nemohl najít prohlásil, že pokud bratra najde dá zde postavit kostel. A tak se stalo. Na tehdejší dobu velkou stavbou lidem pomáhali i místní skřítci a dva se pro ochranu kostela tady nechali zazdít.”

Zdroj: http://www.kraslice.cz/turista/vyznamne-kulturni-pamatky/kostelni-1/?more=470

Dojmy: Pěkně udržovaný kostelík, na kterém výše zmíněné fresky, jsou krásně udržované.

Mapa

a

Fotografie

×