Krásno - dům čp. 307

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Toto malé stavení se nachází na okraji městečka Krásno. Pochází pravděpodobně z 19. století. Celý objekt se skládá z přízemního stavení a patrového přístavku. Popis stavby si zde dovolím citovat:

“Volně stojící zděná přízemní budova bočně situovaná k silnici. Fasáda není členěna a má tři okenní osy. Vstup je pravoúhlý bez ostění. Hlavní průčelí, jež má dvě okenní osy, je ukončeno trojúhelníkovým štítem. K přízemnímu objektu přiléhá patrový dvouosý přístavek s garážovými vraty. Střechy obou objektů jsou sedlové a jsou kryty eternitovými taškami. Interiér je plochostropý. Interiér přístavku je valeně klenutý, jsou v něm zachovány kovaná dvířka vybíracího otvoru komínového tělesa. “

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=791952&sequence=6&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kr%C3%A1sno&municipalityPart%5B0%5D=Kr%C3%A1sno&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Člověk si ani nedokáže představit, že by takhle Krásno mohlo vypadat.

Mapa

Fotografie

IMG_5829
IMG_5827
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain