Krásno - dům eč. 3

Informace

Navštíveno: 7. 7. 2016

Historie: Toto hrázděné stavení stojící poblíž středu obce, je typickou stavbou v oblasti slavkovského lesa v období 18. a 19. století. Stavba je zachovaná téměř v původním stavu. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Patrový dům se sedlovou střechou krytou eternitem, pod nímž je dochován původní šindel. Přízemí s dřevěnými, z větší části intaktně dochovanými šestitabulkovými okny, je částečně roubené. Hrázděné zdivo patra je bílo omítnuto. Bývalá hospodářská část objektu je zděná z kamene. Při jejím jihozápadním nároží se nachází kamenný opěrný pilíř. Dispozice objektu vychází z trojdíleného schématu. Uliční průčelí je v přízemí pětiosé s kamenným soklem a v patře je trojosé. Boční severní průčelí je dvouosé s šestitabulkovými zdvojenými okny. Štít je pobit eternitem. Jižní průčelí je bez okenních otvorů a je pouze omítnuté. Zadní průčelí má v přízemí ve svahu kůlnu, zděnou z kamene a cihel. Na kůlně je novodobá terasa se vstupem do domu. V přízemí dělí objekt středová chodba, jež navazuje na kůlnu. Ta dělí objekt na obytnou část na severní straně a hospodářskou na jižní. Ve světnici níž jsou dochována původní zděná kamna. V hospodářské části je strop s klenbami do traverz. V ostatních prostorech jsou trámové stropy. V patře, do něhož se vchází po schodišti při východní zdi, jsou dvě obytné místnosti. V části pod chodbou je sklep, který je zaklenutý valenou klenbou. V domě jsou prkenné podlahy, v chodbě pak keramická dlažba."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1261823&sequence=9&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kr%C3%A1sno&municipalityPart%5B0%5D=Kr%C3%A1sno&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Velmi krásná roubená stavba.

Mapa

Fotografie

IMG_5855
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich