Habartov - hrobka Johanna Hochbergera a Gustava Hochbergera

Informace

Navštíveno: 18. 4. 2017

Historie: Na Habartovském hřbitově se nacházejí dva vzácné hornické náhrobky otce a syna, a to Johanna Hochbergera a Gustava Hochbergera které pocházejí z 2. poloviny 19. století. Tyto dva náhrobky jsou kvalitní řemeslnickou prací a jsou pravděpodobně jedinými hroby, připomínající těžbu ve zdejším kraji v 19. století, jelikož hrob Johanna Davida Starcka, který byl ve Starém sedle, byl zničen kvůli těžbě hnědého uhlí v poslední třetině 20. století. Kvůli těžbě hnědého uhlí byla zničena i historická ves Habartov a zůstalo jen sídliště, které tu je do dnes, takže tyto náhrobky jsou zároveň i nejstarší památkou této obce.

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=15234349&sequence=2&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Habartov&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Zachovalý a velmi netypický náhrobek na Habartovském hřbitově. Jde vidět, že sem nepatří, k těmto moderním náhrobkům.

Mapa

a

Fotografie

×