Březová - venkovská usedlost čp. 10

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2015

Historie: Celá tato venkovská usedlost má tvar malého uzavřeného dvora. Venkovská usedlost se skládá z obytného domu, který má roubený věnec s hrázděným patrem a byl postaven na konci 18. století. Přízemí pak je pravděpodobně zděné z lomového kamene. Dále v tomto areálu jsou dvě hospodářská stavení z 2. poloviny 19. století. Obytná budova je orientována na SV - JZ, dále zde je stodola, která je orientována na SZ - JV a malý hospodářský objekt orientovaný na SZ - JV. Celý Statek chlévního typu je orientován k cestě a malému návesnímu rybníčku.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=883763&sequence=1&mode=parametric&indexId=31672%2F4-562&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Krásný roubený statek a příklad Sokolovské lidové architektury.

Mapa

a

Fotografie

×