Třebotov - tvrz Třebotov

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o zdejší obci pochází z roku 1253, kdy je tato ves uváděna jako majetek špitálu křižovníků s červenou hvězdou, kterým ji daroval král Václav I. Další písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1361, kdy ji drželi Pražští měšťané Hynek, Jakeš, František a Kryštof Bavorové. Po nich roku 1372 je zmiňován jako držitel této vsi Staroměstský patricij Henslin Pecoldův. Následně zakoupil toto panství roku 1374 rychtář Většího města Pražského Merklín Stach. V tomto roce je také poprvé zmiňována zdejší gotická tvrz. Kdy však byla vystavěna nevíme. Pro špatné hospodaření musel roku 1383 postoupit zdejší tvrz s panstvím jeho věřiteli Pražskému lékárníkovi Augustinovi. V roce 1387 je zde zmiňován jako majitel místokomorník při zemských deskách Oldřich Medek z Lešan a Valdeka. Právě za tohoto muže, či jeho potomka byla zdejší gotická tvrz přestavěna na renesanční vodní tvrz. Tato tvrz měla ve své době čtvercový půdorys s věží při nároží. V roce 1398 je zmiňován jako majitel tvrze sny Oldřicha Havel a v roce 1410 je zmiňována jako majitelka vdova po Havlovi a to Dorota z Talmberka, a jeho synové Oldřich, Vaněk a Jan z Valdeka a Třebotova. Tito bratři byli v době husitských válek zarputilými katolíky a bojovali proti husitům. Nakonec roku 1425 se stal majitelem tvrze Jan a byl jmenován účastníkem Zdické úmluvy o příměří mezi husity a západočeským katolickým landfrídem. V roce 1499 je zde zmiňován jako majitel Vojtěch Tvoch z Nedvídkova a v roce 1510 Mandaléna Linšteinská z Vrtby. Po ní převzala tuto tvrz roku 1530 její neteř Vracka z Klinšteina a dvě dcery Mandalény. V roce 1532 je zde zmiňován Václav Bechyně z Lažan a v roce 1538 Matouš Hovorčovský, který byl měšťanem Nového města Pražského. Tento muž se dočkal povýšení do šlechtického stavu a získal přídomek z Kolivé hory, což je jméno kopce nad Třebotovem. V roce 1568 je zde zmiňován syn Matouše Jiřík, který u této tvrz zřídil malý pivovar. V roce 1610 zakoupil tento statek od svého synovce Matouš starší Hovorčovský, který byl Berounským měšťanem. Následně se roku 1615 stal majitelem této tvrze Jan Starší Ledčanský z Popic se svou ženou Dorotou ze Sonenštejna. Díky tomu ale že se Jan podílel během stavovského povstání na obléhání Vídně, tak mu byl majetek roku 1622 zkonfiskován a tvrz tak získal královský místodržící Jan Vacslav z Fliessenpachu se svou ženou Kateřinou. Po smrti Jana roku 1630 prodala jeho žena Kateřina tuto tvrz Zbraslavskému klášteru. Díky tomu začala tvrz sloužit jako opatská rezidence a fara. Tímto krokem byla také tato tvrz připojena ke Zbraslavskému panství, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy. V průběhu 17. či 18. století prodělala tato tvrz své barokní úpravy, které jsou zde znatelné dodnes. V roce 1895 byla provedena obrovská rekonstrukce střechy, během které pravděpodobně byla snesena hodinová věž s cibulovou bání. Bohužel byla tato tvrz roku 1942 postižena velkým požárem a zdejší úřady následně nepovolili její opravy, a tak tvrz začala chátrat. V roce 1977 byla tvrz následně prodána státu a tvrz začala sloužit jako sklad brambor. Po roce 1989 byla tvrz převedena do majetku obce a roku 2001 nechal Jan Sedláček s ženou Renátou kompletně rekonstruovat a tím i zachránit zdejší velmi zajímavou a malebnou tvrz.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Krásná renesanční tvrz, která byla barokně upravována. Škoda jen že si člověk nemohl prohédnout arkády na nádvoří.

Mapa

a

Fotografie

×