Středokluky - socha sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá barokní socha byla vytvořena někdy v průběhu 2. čtvrtiny 18. století v dílně sochaře M. B. Brauna. Socha byla následně vztyčena na současném místě, kde v průběhu 2. poloviny 20. století poněkud sešla. Nakonec se však dočkala v roce 2012 restaurování restaurátorem Josefem Pospíšilem.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-krtitele-14550913

Dojmy: Krásná barokní socha, která se nachází poblíž návsi.

Mapa

a

Fotografie

×