Řitka - zámek Řitka

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1310, kdy se nazývala Jägersdorf. V této vsi se pak nacházeli dva manské dvory. První příslušel k Dobříši a druhý byl svázán se službou hradu Karlštejn. Právě v tomto druhém dvoře vznikla gotická tvrz, která je poprvé zmiňována roku 1416. V této době zde seděl zeman Vaněk Řitka ze Lhoty. Následně roku 1429 získal jeho bratr Jakub od Jakuba ze Žumberka zdejší druhý manský dvůr. Roku 1456 získal Jakub po svém bratru zdejší tvrz s druhým manským dvorem. Jakubovi synové prodali Řitku s tvrzí Mikuláši Kfelířovi ze Zakšova, po němž ji zdědila roku 1502 jeho dcera Alena, jež se provdala za Zdeňka Šťastného z Brodce. Po smrti Zdeňka se Alena provdala znovu za Adama Rosendorfa z Plakvic. Tento muž ale postoupil Řitku s tvrzí kapli Všech Svatých na Pražském hradě. Díky tomu v průběhu 1. poloviny 16. století zdejší tvrz chátrala a roku 1544 je tak již zdejší tvrz zmiňována jako pustá. V roce 1551 zakoupil zdejší pustou tvrz se vsí Zikmund Údrčský z Údrče, po kterém se majitelé často střídali. Roku 1571 tak již je během nákupu vsi Janem Věžským z Limuz zmiňován jen dvůr beze tvrze. Někdy v polovině 17. století byl ve zdejším dvoře vystavěn současný barokní zámek do současné malebné podoby, jelikož když zdejší panství roku 1673 zakoupil Alžběta Načeradská rozená ze Zlatého Pole, tak zde již je zmiňován zámek. V roce 1696 je zde zmiňován jako majitel Pompejus ze Třívod a po roce 1698 Jindřich Sobětický ze Sobětic. Někdy v polovině 18. století držel tento statek hrabě Prokop z Kolowrat, kterého roku 1787 vystřídal Jiří Gustav Skronský z Budčevsi, jež jej prodal Františku Goldfingerovi ze Steinberka. V roce 1804 se stal zdejší statek díky odúmrti majetkem císařské komory, a tak jej daroval císař František I. Jakubu Schmiedlovi ze Schmiedenu, který zde sídlil do roku 1868. Od vdovy Františky získal zdejší zámek roku 1870 rytíř Karel Leopold Klaudy, tento muž zde seděl až do roku 1890. Tohoto roku zakoupila zámek baronka Johanna Schafferová, jež tento zámek předala roku 1896 své dceři hraběnce Johanně Bandisové. Tento rod následně držel zámek až do roku 1948, kdy byl zámek se dvorem znárodněn. Následně zámek sloužil jen jako skladiště, a to až do doby, než jej získal zpět potomek Alžběty Brandisové, Jan Pospíšil jež drží zámek i v době mé návštěvy.

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekritka.html

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - Dr. František Holec

Zdroj fotografie zámku: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cultural_monuments_in_%C5%98itka

Dojmy: Malebný zámek se zachovaným zemědělským dvorem.

Mapa

a

Fotografie

×