Mníšek pod Brdy - zámek Mníšek pod Brdy

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Původně na tomto místě se nacházela gotická tvrz, která byla vystavěna pro nás neznámo kdy. Archeologické nálezy poukazují na to, že zdejší tvrz byla založena snad již na konci 13. či na počátku 14. století. První písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1348, kdy byla zmíněna v zákoníku Karla IV. Majestas Carolina, kde je řečeno, aby nové městečko Mníšek spolu s tvrzí zůstalo navždy majetkem koruny. Díky tomu byla tato tvrz propůjčována královským manům. Tak se dovídáme že v roce 1372 měl pronajatou tuto tvrz Litevský kníže Jindřich. Na počátku 15. století měl tuto tvrz zapsanou purkrabí hradu Žebráku a to Jan z Lestkova. V roce 1409 změnil tomuto muži král Václav IV. zástavní državu na manství. Tímto se tento statek stal manským statkem pod správou Jana. Tento muž tuto tvrz pravděpodobně upravoval, jelikož se v roce 1425 dozvídáme o tom, že nechal zbořit nějakou věž. Jan z Lestkova stál ale během husitských válek na straně katolické strany, a tak husité zaútočili na Mníšek a zdejší tvrz pobořili. Následně přešel Mníšek do držby Předbora z Řepnice, kterému roku 1437 toto zboží potvrdil i král Zikmund. V roce 1487 je zmiňováno že Předbor je již mrtvý a majetek drží jeho druhorozený syn Václav a vnuk Petr. Tito dva muži si zdejší zboží rozdělili tak, že Václav si ponechal čtyři vsi a Petr získal tvrz spolu s městem. Petr však hned prodal zdejší zboží rytíři Janu Vratislavu z Mirotic a na Skřipli. Tento muž získal roku 1503 osvobození zdejšího zboží od manské povinnosti a tím se tento majetek stal dědičným vlastnictvím.

Po smrti Jana roku 1520 se zdejší zboží rozdělilo mezi jeho pět synů, a to Václava, Vratislava II., Víta a Šebestiána. Tento rod velmi rychle bohatnul, a tak si dovolil postupně upravovat zdejší panství a tvrz. První známá přestavba proběhla roku 1558, kdy se dochovala písemná zmínka o jakýchsi nových pokojích. V roce 1563 pak proběhli další úpravy o kterých víme jen to, že je vykonal Berounský kameník Jiří Táborský. Díky rychlému bohatnutí se tento rod dočkal roku 1607 povýšení do panského stavu. Bohužel ale přišla třicetiletá válka, a tak ve dnech 22. a 23. října roku 1639 byla zdejší tvrz spolu s městem vypálena Švédským vojskem pod vedením generála Banéra. Roku 1655 prodal tuto zničenou tvrz spolu s městem Vratislav II. a to Babantskému koželuhu Serváci Engelovi z Engelflussu, který byl v roce 1651 povýšen do šlechtického stavu a roku 1670 do panského stavu. Servác se ihned vrhl na obnovu panství a původní gotickou tvrz nechal roku 1656 strhnout. Na místě tvrze nechal následně vystavět honosný barokní zámek, jehož výstavba započala ve stejném roce. Zámek byl dokončen roku 1672 Pražským architektem Martinem Ringerem za pomoci svého políra Linharta Uhra. Po smrti Serváce zdědil toto panství jeho syn Servác Ignác a vnuk Ignác Karel. Po těchto dvou mužích ale tento rod vymřel po meči roku 1734, a tak se statek dostal do rukou rodu hrabat z Unwerthu. Tento rod několikrát v průběhu 2. Poloviny 18. století zámek několikrát upravoval. Po smrti Ignáce Unwertha roku 1827, tak se zámek propadl koruně, odkud jej zakoupil roku 1838 rod Pachtů z Rájova. Tento rod jej prodal roku 1846 rodu Schirndingům, ale zámek roku 1848 bohužel vyhořel. Po smrti hraběte Schirndinga roku 1909 získal zámek jeho příbuzný Theodorich Kast z Ebelsbergu. Tento muž nechal zámek obnovit podle plánů přední Pražské kanceláře vedené Matějem Blechou. Obnova zámku pak proběhla v letech 1910 – 1911. Rod Kastů držel zámek až do roku 1945, kdy byl zámek vypleněn a zkonfiskován. Díky tomu se dostal do majetku Státního ústředního archivu, který jej začal využívat jako sklad archiválií. V roce 2000 byl zámek vyklizen a postoupen do majetku Národního památkového ústavu, který jej zrekonstruoval a otevřel pro veřejnost.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj: https://www.zamek-mnisek.cz/cs/o-zamku/historie

Zdroj: https://www.mnisek.cz/historie/

Dojmy: Krásný zámek, který jsem bohužel vevnitř nenavštívil, kvůli tomu, že v pondělí byl zavřený.

Mapa

a

Fotografie

×