Mníšek pod Brdy - kostel sv. Máří Magdalény

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2020

Historie: Na konci 17. století po velké morové epidemii se rozhodl tehdejší majitel zdejšího panství Ignác Engel z Engrlsflussu o založení kláštera. První stavbou tohoto kláštera byl vystavěn tento kostel zasvěcený sv. Máří Magdalény. Kostel byl vystavěn v barokním slohu podle plánů architekta Kryštofa Dientzenhoferem v letech 1692 – 1693. Celá kaple je pojata velmi unikátně tak, že interiér připomíná jeskyni s krápníky, které dominuje socha klečící sv. Máří Magdalény. Vy výklencích se pak nacházejí sochy sv. Pavla, sv. Antonína, sv. Ivana a sv. Prokopa, které vytvořil Pražský řezbář Jiří Bendl. Do tohoto kostelíka pak proudila každoročně pouť. Tato tradice bohužel zanikla v roce 1953 díky socialistickému totalitnímu režimu, ale také díky necitlivému poddolování tohoto kláštera. Díky tomu se v kostele začali objevovat trhliny a v okolí kostela propadliny. Což byla docela škoda, jelikož v roce 1948 byl celý areál kláštera spolu s kostelem nákladně rekonstruován. Kostel tak byl opuštěn a postupně chátral. Sochy byly přemístěny do kostela sv. Václava v Mníšku a kostel se stal cílem zlodějů a vandalů, kteří zplundrovali zdejší kryptu. Po konci těžby pod klášterem v roce 1967 se postupně stabilizoval zdejší podklad, a tak klášter mohl být rekonstruován. K této velké rekonstrukci došlo v 80. Letech 20. století, kdy proběhli záchranné práce tohoto kostela. V roce 1993 došlo k obnově fasády kostela a od téhož roku byla obnovena v rámci výročí výstavby tohoto kostela obnovena pouť do tohoto kostelíka, která je spojena s výstavami a koncerty v kostelíku a klášteře.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásný drobný barokní kostelík, který je nejstarší částí tohoto kláštera.

Mapa

a

Fotografie

×