Libeř - kostel sv. Jiljí

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy v průběhu 2. poloviny 14. století v gotickém slohu. Tímto krokem získal kostel v podstatě svůj současný vzhled se sanktusovou gotickou zvonovou věží. První písemná zmínka o tomto farním kostele pochází z roku 1362, kdy zde byl zmíněn farář Bartoloměj z Brzieza. V roce 1556 byl v tomto kostele pochován syn Viléma Křineckého. Jeho náhrobek byl spolu s dalšími dvěma objeven během renovace v roce 1890. V průběhu 2. poloviny byl kostel vybaven pozdně renesanční dřevěnou kazatelnou, která se zachovala do současnosti a následně na konci 17. století zde byl vytvořen bohatě zdobený barokní oltář, který se také zachoval do současnosti. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel přestal být udržován a postupně chátral. To se dostalo do takového stavu, že kostel byl v roce 2010 uzavřen a hřbitov byl přístupný jen na vlastní nebezpečí. Následně v průběhu 2. desetiletí 21. století prošel kostel postupnou rekonstrukcí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jilj%C3%AD_(Libe%C5%99)

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jilji-2155523

Dojmy: Krásný gotický kostel, který se zachoval dodnes ve své původní podobě.

Mapa

a

Fotografie

×