Kamýk

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Kamýk byla dříve malá vesnice, která je nyní součástí obce Velké Přílepy, s níž splynula. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1228, kdy král Přemysl Otakar daroval tuto ves klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Během husitských válek zabavily husité tuto ves klášteru a následně zde sídlila světská správa. Klášteru se ves vrátila až v roce 1572. klášter benediktinek byl v roce 1782 zrušen, a tak se Kamýk stal majetkem královské komory, od které tuto ves zakoupil roku 1797 nejvyšší rakouský maršálek Rudolf hrabě Špork. V průběhu 19. století získala tuto ves rodina baronů Dlouhoveských z Dlouhé Vsi, kteří drželi tuto ves až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se tato ves stala součástí obce Velké Přílepy. Nakonec někdy po roce 1950 byla tato ves definitivně sloučena s obcí Velké Přílepy.

Zdroj: http://www.velke-prilepy.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Dříve vesnice, nacházející se západně od Velkých Přílep, kde je pár zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_9064
IMG_9055
IMG_9059
IMG_9049