Jinočany - dům čp. 20

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Tato zajímavá vesnická lidová usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako přízemní zděné stavení, kryté valbovou střechou, ke kterému následně byla v průběhu 19. století přistavěna zadní hospodářská část. V této malebné podobě se pak toto stavení zachovalo do současnosti.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

a

Fotografie

×