Horní Jirčany

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Horní Jirčany jsou vesnice nacházející se asi 1 km jihovýchodně od Jesenice. Tato vesnice byla založena v roce 1785 nedaleko vsi Jirčany, která byla přejmenována na Dolní Jirčany a tato ves byla pojmenována Horní Jirčany. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Dolní Jirčany, kam patřila až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Jesenice, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 852 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Horn%C3%AD_Jir%C4%8Dany

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se jihovýchodně od Jesenice, kde je jeden pomník.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1357