Holubice - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tento zajímavý kostel byl vystavěn jako románská rotunda v letech 1224 – 1226 a svého vysvěcení se dočkal pražským biskupem Pelhřimem. Rotunda byla vystavěna pravděpodobně na náklady Pražské kapituly a o výstavbu se postarala Doksanská stavební huť. Někdy v době kolem poloviny 13. století byla k rotundě přistavěna další podkovovitá apsida, která se svého sklenutí dočkala v době kolem roku 1400. Ve 40. letech 14. století byla k této rotundě přistavěna gotická hranolová zvonová věž. Někdy v průběhu 17. století v rámci barokních úprav se tento kostelík dočkal nástavby kostelní věže a následně se dočkal v průběhu 2. poloviny 19. století neogotických úprav. Dalších drobných úprav se dočkala rotunda v roce 1933. V roce 1955 probíhal rekonstrukce kostelíka, během které byly objeveny románské a ranně gotické fresky. Tyto fresky se následně v letech 1956 – 1957 restaurování. V 70. letech 20. století pak byl objeveny další nástěnné malby, které se nacházejí ve špaletách oken. Tyto dodnes zachované fresky jsou pak datovány do doby vzniku někdy kolem roku 1340 a jsou jedněmi z nejlépe zachovaných fresek z 1. poloviny 14. století. Dodnes se pak tento kostelík, či rotunda zachoval v téměř původní podobě, a je tak krásnou ukázkou této architektury.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-narozeni-panny-marie-15925849

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_Panny_Marie_(Holubice)

Zdroj fotografií fresek v interiéru: https://www.flickr.com/photos/mtvrdy/albums/72157658498920970

Dojmy: Krásná rotunda, která dominuje zdejší návsi. Bohužel jsem nemohl navštívit interiér, a tak jsem si zapůjčil fotografie interiéru.

Mapa

a

Fotografie

×