Dolní Jirčany

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Dolní Jirčany jsou vesnice nacházející se asi 1 km severovýchodně od Psár. Kdy přesně byla založena tato vesnice nevíme, jisté je že první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1052, kdy Spytihněv II. daroval Ostrovskému klášteru v Davli zde dva hrnčíře. Zdejší vesnice byla původně z většiny zemědělská, ale také z části hornická díky zdejším zlatým dolům v okolí Jílového u Prahy. Postupem času zde vnikli dva vladycké dvory, kdy v jejich držením je zmiňován roku 1323 Václav z Jirčan, roku 1370 Štěpán ze Střímelic a roku 1379 Šimon z Jirčan. V průběhu 15. a 16. století drželo tuto ves několik majitelů. Zatím co část vsi držel vladykové, tak druhá část patřila k panství Břežany. V roce 1684 prodal konvent v Emauzích svou část vsi hraběti Antonínu Gallasovi. Část vsi v roce 1689 vlastnila i hraběnka Marie Picolominová. V roce 1694 zakoupil celou ves Bedřich z Trautmannsdorfu, který ji připojil k panství Břežany, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Psáry. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 2 238 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Jir%C4%8Dany

Zdroj: http://psary.cz/content/historie-dolnich-jircan

Dojmy: Velká vesnice, nacházející se severovýchodně od Psár, kde je několik zajímavostí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_1365
IMG_1385
IMG_1369