Dobrovíz - dům čp. 27

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato usedlost, ač to tak na první pohled nevypadá je nejstarší a původně největší usedlostí v této vsi. Největší je z toho důvodu, že původně dům čp. 27 a dům čp. 5 tvořili jednu usedlost, která byla v 70. letech 18. století rozdělena. Nejstarší je pak proto, že se dodnes zachovaly v kamenném ostění fragmenty, které jsou datována do 16. století. V roce 1803 prodělala tato usedlost klasicistní přestavbu, která v podstatě jí dala její současný vzhled. Dalších úprav se usedlost dočkala ještě v průběhu 2. poloviny 19. století, ale ty nebyli již tak výrazné. V roce 1888 byla do tohoto areálu začleněna nově postavená budova sýpky s chlévy. Ve své původní podobě se pak tato usedlost zachovala až do současnosti.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Malebná usedlost, která nevypadá na její velké stáří.

Mapa

a

Fotografie

×