Dobrovíz - dům čp. 21

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna v klasicistním slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Tato zajímavá usedlost pak sloužila po dobu své existence jako hostinec. Svému původnímu účelu přestala sloužit pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století. V 70. letech 20. století prodělalo toto stavení nějaké nevhodné úpravy, které vymazali některé původní prvky této velmi zajímavé stavby.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Zajímavá stavba, která sloužila původně jako vesnický hostinec.

Mapa

a

Fotografie

×