Chrášťany - dům čp. 27

Informace

Navštíveno: 20. 8. 2020

Historie: Toto malebné vesnické stavení bylo vystavěno někdy v průběhu 1. poloviny 19. století jako obydlí chudého domkáře či bezzemka. Stavení bylo vystavěno jako přízemní zděná stavba, která je krytá sedlovou střechou. Do dnešních dnů se pak toto zajímavé stavení zachovalo téměř beze změny, a je tak krásným příkladem toho, jak chudá venkovská obydlí vypadala.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovsky-dum-14513448

Dojmy: Malebné vesnické stavení, které si do současnosti zachovalo většinu svého původního vzhledu.

Mapa

a

Fotografie

×