Černovičky

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Černovičky jsou malá vesnice, nacházející se asi 1,5 km severovýchodně od Středokluk. Původně se na tomto místě nacházela vesnice Černovice, která je poprvé zmíněna v roce 1178, kdy ji jistý Soběslav II. daroval Vyšehradskému kostelu. Následně v roce 1358 je zde poprvé zmiňovaná tvrz, která se nacházela v místech současné hřbitovní kaple. V této době držel tuto tvrz Pražský měšťan Štěpán Budek. Po Štěpánu získala tuto tvrz se vsí jeho matka a tu vystřídal jistý Jaklín z Ličkova. Další písemná zmínka o této tvrzi pochází z roku 1392, kdy na ní seděl Habart z Kolowrat. Tato větev držela tuto ves až do roku 1475, kdy tato větev Habartem z Kolowrat vymřela. Následně zdejší tvrz spolu se vsí zdědila rodová větev Bezdružických z Kolowrat. Na konci 15. století tato ves již byla zmiňována jako pustá a následně beze zbytku zanikla. Podobný osud pak potkal i tuto ves, jelikož na počátku 16. století byl pravděpodobně ves spolu s tvrzí buď opuštěna, či vypálena a vypleněna. Ať tak či onak, tak tato ves v této době zanikla. Současná vesnice pak vznikla v místech původní vesnice v 17. století. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí Středokluk, kam spadá do současnosti. V průběhu 2. poloviny 20. století se tato ves pak přestala uvádět i jako osada obce Středokluky, a stala se tak její součástí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernovi%C4%8Dky

Zdroj: https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-g0100104-cernovicky-Stredokluky-cesko/

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavostí, které ale ačkoliv historicky spjaté se vsí spadají pod ves Číčovice.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_8538
IMG_8544
IMG_8534