Vyšehrad - Libušina lázeň

Informace

Navštíveno: 25. 10. 2019

Historie: Tato původně středověká věž byla vystavěna pravděpodobně za účelem hlídání toku Vltavy a okolí, a také sloužila k tahání vody či různých břemen, někdy v době vlády Karla IV. ve 14. století, kdy docházelo k výstavbě Vyšehradského opevnění. Pravděpodobně to byla patrová stavba, kde přízemí bylo stavěno z opuky a patro bylo pravděpodobně hrázděné, jelikož se nedochovalo. Podlahy a stropy pokud zde nějaké byli, byly pravděpodobně trámové. První známé zachycení této stavby pochází z roku 1562 z dřevořezby, kterou vytvořil J. Kozel a M. Peterle. V této době tato stavba vypadala jako přízemní stavba, která měla strmou červenou střechu. Na schematickém pohledu Jana Willenberka z roku 1601 je již tato věž zachycena jako více méně současná zřícenina. Tato věž se změnila ve zříceninu někdy v průběhu počátku husitského hnutí po roce 1420. V letech 1924 – 1935 zde probíhal velký archeologický průzkum, který vedl E. Šittler a K. Guth. O této věži se dochovalo několik pověstí, jednou je ta že ji král Václav IV. používal k odstraňování svých nepřátel. Další pověstí je že zde měla Libuše lázně, ve kterých se milovala se svými milenci a když ji omrzeli, tak je nechávala vhazovat trhlinou do řeky Vltavy.

Zdroj: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/140078/2_ArchaeologiaHistorica_19-1994-1_4.pdf?sequence=1

Dojmy: Zajímavá stavba, kam se nedá bohužel podívat.

Mapa

a

Fotografie

×